भजनसङ्‌ग्रह १२४:१-८

  • “यहोवा हाम्रो साथमा नहुनुभएको भए”

    • छिनिएको पासोबाट उम्कनु ()

    • “हामीलाई यहोवाको नामबाट मदत मिल्छ” ()

उकालीको गीत। दाउदको रचना। १२४  “यहोवा हाम्रो साथमा नहुनुभएको भए,”+अब इस्राएलले भनोस्‌,  २  “मानिसहरूले हामीलाई आक्रमण गर्दा+यहोवा हाम्रो साथमा नहुनुभएको भए+  ३  तिनीहरूको रिस हामीमाथि दन्किएको बेला+तिनीहरूले हामीलाई जिउँदै निल्ने थिए।+  ४  अनि बाढीले हामीलाई स्वात्तै बगाउने थियो,भल हामीमाथि उर्लँने थियो।+  ५  उर्लँदो पानीले हामीलाई छोप्ने थियो।  ६  यहोवाको प्रशंसा होस्‌किनकि उहाँले हामीलाई तिनीहरूको सिकार* हुन दिनुभएन।  ७  सिकारीको पासोबाट उम्केको चराजस्तैहामी भएका छौँ;+ पासो छिनियो र हामी उम्कियौँ।+  ८  हामीलाई यहोवाको नामबाट मदत मिल्छ,+जो स्वर्ग र पृथ्वीका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ।”

फुटनोटहरू

शा., “दाँतको सिकार।”