भजनसङ्‌ग्रह १२२:१-९

  • यरुसलेमको शान्तिको लागि प्रार्थना

    • यहोवाको भवनमा जाँदाको रमाहट ()

    • एकसाथ जोडिएको सहर ()

उकालीको गीत। दाउदको रचना। १२२  तिनीहरूले मलाई यसो भन्दा म रमाएँ:“आऊ, हामी यहोवाको भवनमा जाऔँ।”+  २  हे यरुसलेम, हाम्रा खुट्टाहरू अहिलेतेरा मूलढोकाहरूभित्र खडा छन्‌।+  ३  यरुसलेम एक सहर जस्तैगरि निर्माण गरिएको छ,जसका भवनहरू एकसाथ जोडिएका छन्‌।+  ४  इस्राएललाई दिइएको सम्झौटाअनुसारैयहोवाको नामको प्रशंसा गर्न+कुल-कुलका मानिसहरू त्यहाँ उक्लेका छन्‌,याहका* कुलहरू।  ५  किनकि त्यहाँ न्यायको सिंहासन बसालियो,+दाउदको घरानाको सिंहासन।+  ६  यरुसलेमको लागि शान्तिको कामना गर।+हे सहर, तँलाई प्रेम गर्नेहरू सुरक्षित रहनेछन्‌।  ७  तेरा बलिया पर्खालहरूभित्र शान्ति कायम रहोस्‌,तेरा बलिया किल्लाहरूभित्र बस्नेहरू सुरक्षित रहून्‌।  ८  मेरा दाजुभाइहरू र मेरा मित्रहरूको खातिर म यसो भन्‍नेछु:“तँमा शान्ति छाओस्‌।”  ९  यहोवा हाम्रा परमेश्‍वरको भवनको खातिर+म तेरो भलो चिताउनेछु।

फुटनोटहरू

“याह,” यहोवा नामको छोटो रूप हो।