भजनसङ्‌ग्रह ११८:१-२९

  • यहोवाको जितको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिने

    • मैले याहलाई पुकारेँ र उहाँले जवाफ दिनुभयो ()

    • “यहोवा मेरो साथमा हुनुहुन्छ” (६, ७)

    • काम नलाग्ने ठानिएको ढुङ्‌गा कुनाको शिरढुङ्‌गो बन्‍नेछ (२२)

    • ‘जो यहोवाको नाममा आउँछन्‌’ (२६)

११८  यहोवालाई धन्यवाद चढाओ किनकि उहाँ भला हुनुहुन्छ;+उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन।  २  अब इस्राएलले भनोस्‌:“उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन।”  ३  अब हारुनको घरानाले भनोस्‌:“उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन।”  ४  अब यहोवाको डर मान्‍नेहरूले भनून्‌:“उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन।”  ५  सङ्‌कष्टमा पर्दा मैले याहलाई* पुकारेँ;याहले मलाई जवाफ दिनुभयो र सुरक्षित ठाउँमा* ल्याउनुभयो।+  ६  यहोवा मेरो साथमा हुनुहुन्छ; म डराउनेछैनँ।+मानिसले मलाई के गर्न सक्छ र?+  ७  यहोवा मेरो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो मदतगार हुनुहुन्छ;*+मलाई घृणा गर्नेहरूको पराजय मैले देख्नेछु।+  ८  मानिसमा भरोसा गर्नुभन्दायहोवामा शरण लिनु उत्तम हो।+  ९  शासकहरूमा भरोसा गर्नुभन्दायहोवामा शरण लिनु उत्तम हो।+ १०  सबै राष्ट्रले मलाई घेरेतर यहोवाको नाममामैले तिनीहरूलाई खेदेँ।+ ११  तिनीहरूले मलाई घेरे, हो, चारैतिरबाट घेरेतर यहोवाको नाममामैले तिनीहरूलाई खेदेँ। १२  मौरीले घेरेझैँ तिनीहरूले मलाई घेरेका थिएतर काँडा-घारीको आगो तुरुन्तै निभेझैँ तिनीहरू निभिहाले।यहोवाको नाममा मैले तिनीहरूलाई खेदेँ।+ १३  मलाई लडाउन बेसरी धक्का दिइयो*तर यहोवाले मलाई मदत गर्नुभयो। १४  याह मेरो शरण र मेरो बल हुनुहुन्छ,उहाँ मेरो उद्धारक हुनुभएको छ।+ १५  धर्मीहरूको उद्धार* भएको छ;त्यसैले तिनीहरूको पालमा जयजयकारको आवाज सुनिन्छ।यहोवाको दाहिने हातले आफ्नो शक्‍ति प्रकट गरेको छ।+ १६  यहोवाको दाहिने हात माथि उचालिएको छ;यहोवाको दाहिने हातले आफ्नो शक्‍ति प्रकट गरेको छ।+ १७  अहँ, म मर्दिनँ, म बाँच्नेछुर याहका कामहरूको घोषणा गर्नेछु।+ १८  याहले मलाई कडा अनुशासन दिनुभयो+तर उहाँले मलाई मृत्युको हातमा सुम्पनुभएन।+ १९  मेरो लागि धार्मिकताको ढोका खोलिदिनुहोस्‌।+म त्यहाँबाट प्रवेश गर्नेछु र याहको प्रशंसा गर्नेछु। २०  यो यहोवाको ढोका हो।धर्मीहरू यसबाट प्रवेश गर्नेछन्‌।+ २१  म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु किनकि तपाईँले मलाई जवाफ दिनुभयो+र तपाईँ मेरो उद्धारक हुनुभयो। २२  जुन ढुङ्‌गोलाई डकर्मीहरूले काम नलाग्ने ठाने,त्यही ढुङ्‌गो नै कुनाको शिरढुङ्‌गो बनेको छ।+ २३  यहोवाले त्यसो गर्नुभएको हो;+यो हाम्रो नजरमा साह्रै अचम्मको छ।+ २४  यो दिन यहोवाले नै तोक्नुभएको हो;हामी हर्ष र आनन्द मनाउनेछौँ। २५  हे यहोवा, कृपा गरी हामीलाई बचाउनुहोस्‌, बिन्ती छ!हे यहोवा, बिन्ती छ, हामीलाई विजयी तुल्याउनुहोस्‌! २६  यहोवाको नाममा आउने धन्यका हुन्‌;+यहोवाको भवनबाट हामी तिमीहरूलाई आशिष्‌ दिन्छौँ। २७  यहोवा परमेश्‍वर हुनुहुन्छ;उहाँले हामीलाई ज्योति दिनुहुन्छ।+हातमा हाँगाहरू लिएर हामीसँगै चाडको जुलुसमा आओ,+हामी वेदीको सिङसम्मै जाऔँ।+ २८  तपाईँ मेरा परमेश्‍वर हुनुहुन्छ र म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु;मेरा परमेश्‍वर, म तपाईँको जयजयकार गर्नेछु।+ २९  यहोवालाई धन्यवाद चढाओ+ किनकि उहाँ भला हुनुहुन्छ;उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैन।+

फुटनोटहरू

“याह,” यहोवा नामको छोटो रूप हो।
वा “फराकिलो ठाउँमा।”
वा सम्भवतः “मलाई मदत गर्नेहरूसँगै हुनुहुन्छ।”
वा सम्भवतः “तैँले मलाई बेसरी धकेलिस्‌।”
वा “विजय।”