भजनसङ्‌ग्रह ११७:१, २

  • यहोवाको प्रशंसा गर्न सबै राष्ट्रलाई आह्वान

    • परमेश्‍वरको अटल प्रेम अपार छ ()

११७  हे जातिजातिका मानिसहरू हो, यहोवाको प्रशंसा गर;+हे सबै मानिस* हो, उहाँको महिमा गर।+  २  उहाँले हाम्रो निम्ति देखाउनुभएको अटल प्रेम अपार छ;+यहोवाको वफादारी+ सदासर्वदा रहिरहन्छ।+याहको प्रशंसा गर!*+

फुटनोटहरू

वा “कुल।”
वा “हल्लेलूयाह।” “याह,” यहोवा नामको छोटो रूप हो।