भजनसङ्‌ग्रह १००:१-५

  • सृष्टिकर्तालाई धन्यवाद चढाओ

    • “रमाउँदै यहोवाको सेवा गर” ()

    • ‘परमेश्‍वरले नै हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो’ ()

धन्यवादको एउटा भजन। १००  हे सारा पृथ्वी, यहोवाको जयजयकार गर।+  २  रमाउँदै यहोवाको सेवा गर।+खुसीले कराउँदै उहाँसामु आओ।  ३  यहोवा नै परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनी जान।*+उहाँले नै हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो र हामी उहाँकै हौँ।*+हामी उहाँका मानिसहरू हौँ, उहाँको खर्कका भेडाहरू हौँ।+  ४  धन्यवाद चढाउँदै उहाँका ढोकाहरूमा आओ,+प्रशंसा गर्दै उहाँका चोकहरूमा आओ।+उहाँलाई धन्यवाद चढाओ; उहाँको नामको प्रशंसा गर।+  ५  किनकि यहोवा भला हुनुहुन्छ;+उहाँको अटल प्रेम कहिल्यै टल्दैनअनि उहाँको वफादारी पुस्तौँपुस्तासम्म रहिरहन्छ।+

फुटनोटहरू

वा “स्विकार।”
वा सम्भवतः “हामी आफैले होइन।”