सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

प्रेषितहरूका कार्य

अध्यायहरू

विषयवस्तुको सारांश

  • थियोफिलसलाई सम्बोधन (१-५)

  • पृथ्वीको कुनाकुनामा साक्षी (६-८)

  • येसु स्वर्ग उक्लनुहुन्छ (९-११)

  • चेलाहरू एक चित्तका भएर भेला हुन्छन्‌ (१२-१४)

  • यहुदाको ठाउँमा मत्तियासलाई छानिन्छ (१५-२६)

  • पेन्तिकोसमा पवित्र शक्‍ति खन्याइन्छ (१-१३)

  • पत्रुसको भाषण (१४-३६)

  • पत्रुसको भाषणप्रति भीडको प्रतिक्रिया (३७-४१)

   • तीन हजारले बप्तिस्मा गर्छन्‌ (४१)

  • ख्रिष्टियन सङ्‌गति (४२-४७)

  • पत्रुस लङ्‌गडो माग्नेलाई निको पार्छन्‌ (१-१०)

  • सुलेमान दलानमा पत्रुसको भाषण (११-२६)

   • “सबै कुरा पुनर्स्थापित हुने” (२१)

   • मोसाजस्तै भविष्यवक्‍ता (२२)

  • पत्रुस र युहन्‍ना पक्राउ पर्छन्‌ (१-४)

   • चेलाहरूमा पुरुषहरूको सङ्‌ख्या ५ हजार पुग्छ ()

  • न्यायपरिषद्‌सामु पुर्पक्ष (५-२२)

   • ‘हामी नबोली बस्न सक्दै सक्दैनौँ’ (२०)

  • साहसको निम्ति प्रार्थना (२३-३१)

  • चेलाहरू आफूसित भएको कुरा बाँडचुँड गर्छन्‌ (३२-३७)

  • हननिया र सफिरा (१-११)

  • प्रेषितहरू थुप्रै चमत्कार गर्छन्‌ (१२-१६)

  • झ्यालखानामा हालिन्छन्‌ र मुक्‍त गरिन्छन्‌ (१७-२१क)

  • न्यायपरिषद्‌सामु फेरि ल्याइन्छ (२१ख-३२)

   • “मानिसहरूको भन्दा परमेश्‍वरको आज्ञा मान्‍नै पर्छ” (२९)

  • गमलिएलको सल्लाह (३३-४०)

  • घर-घरको प्रचार (४१, ४२)

  • सेवाको लागि सात जना पुरुष छानिन्छन्‌ (१-७)

  • स्तिफनसलाई ईश्‍वरनिन्दाको आरोप लगाइन्छ (८-१५)

  • न्यायपरिषद्‌सामु स्तिफनसको भाषण (१-५३)

   • कुलपुरुषहरूको समय (२-१६)

   • मोसाको अगुवाइ; इस्राएलको मूर्तिपूजा (१७-४३)

   • मानिसले बनाएका मन्दिरहरूमा परमेश्‍वर बास गर्नुहुन्‍न (४४-५०)

  • स्तिफनसलाई ढुङ्‌गाले हानेर मारिन्छ (५४-६०)

  • सावल मण्डलीको खेदो गर्छन्‌ (१-३)

  • फिलिपले सामरियामा प्रचार गरेर राम्रो नतिजा पाउँछन्‌ (४-१३)

  • पत्रुस र युहन्‍नालाई सामरिया पठाइन्छ (१४-१७)

  • सिमोन पवित्र शक्‍तिलाई किन्‍ने कोसिस गर्छन्‌ (१८-२५)

  • इथियोपियाली नपुंसक (२६-४०)

  • दमिसक जाने बाटोमा सावल (१-९)

  • सावललाई मदत गर्न हननियालाई पठाइन्छ (१०-१९क)

  • सावल दमिसकमा येसुबारे प्रचार गर्छन्‌ (१९ख-२५)

  • सावल यरुसलेम जान्छन्‌ (२६-३१)

  • पत्रुस एनियासलाई निको पार्छन्‌ (३२-३५)

  • उदार डोरकासलाई फेरि जीवित पारिन्छ (३६-४३)

 • १०

  • कर्निलियसले देखेको दर्शन (१-८)

  • शुद्ध पारिएका जनावरहरूबारे पत्रुसले देखेको दर्शन (९-१६)

  • पत्रुस कर्निलियसलाई भेट्‌छन्‌ (१७-३३)

  • पत्रुस अन्यजातिका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउँछन्‌ (३४-४३)

   • “परमेश्‍वर पक्षपाती हुनुहुन्‍न” (३४, ३५)

  • अन्यजातिका मानिसहरूले पवित्र शक्‍ति पाउँछन्‌ र बप्तिस्मा गर्छन्‌ (४४-४८)

 • ११

  • पत्रुस प्रेषितहरूलाई घटनाको विवरण सुनाउँछन्‌ (१-१८)

  • सिरियाको एन्टिओकमा बर्णाबास र सावल (१९-२६)

   • चेलाहरूलाई पहिलो पटक ‘ख्रिष्टियन’ भनियो (२६)

  • अगाबस अनिकालको भविष्यवाणी गर्छन्‌ (२७-३०)

 • १२

  • याकुब मारिन्छन्‌; पत्रुसलाई झ्यालखानामा हालिन्छ (१-५)

  • पत्रुसलाई चमत्कारपूर्ण ढङ्‌गमा मुक्‍त गरिन्छ (६-१९)

  • स्वर्गदूतले हेरोदलाई प्रहार गर्छन्‌ (२०-२५)

 • १३

  • बर्णाबास र सावललाई मिसनरीको रूपमा पठाइन्छ (१-३)

  • साइप्रसमा प्रचार (४-१२)

  • पिसिदियाको एन्टिओकमा पावलको भाषण (१३-४१)

  • अन्यजातिका मानिसहरूकहाँ जाने आज्ञा दिइएको भविष्यवाणी (४२-५२)

 • १४

  • आइकोनियममा वृद्धि र विरोध (१-७)

  • लिस्त्रामा तिनीहरूलाई देवता ठानिन्छ (८-१८)

  • ढुङ्‌गाले हानिए पनि पावल बाँच्छन्‌ (१९, २०)

  • मण्डलीहरूलाई बलियो पारिन्छ (२१-२३)

  • सिरियाको एन्टिओकमा फर्कन्छन्‌ (२४-२८)

 • १५

  • खतनाको विषयलाई लिएर एन्टिओकमा विवाद (१, २)

  • मामिला यरुसलेममा पुऱ्‍याइन्छ (३-५)

  • एल्डर र प्रेषितहरू एकसाथ भेला हुन्छन्‌ (६-२१)

  • परिचालक निकायको पत्र (२२-२९)

  • मण्डलीहरूले पत्रबाट प्रोत्साहन पाउँछन्‌ (३०-३५)

  • पावल र बर्णाबास छुट्टिन्छन्‌ (३६-४१)

 • १६

  • पावल तिमोथिलाई छान्छन्‌ (१-५)

  • म्यासिडोनियाली पुरुषको दर्शन (६-१०)

  • फिलिप्पिमा लिडिया चेला बन्छिन्‌ (११-१५)

  • पावल र सिलासलाई झ्यालखानामा हालिन्छ (१६-२४)

  • जेलर र तिनको घरानाले बप्तिस्मा गर्छन्‌ (२५-३४)

  • पावल प्रशासकहरूले माफी मागेको चाहन्छन्‌ (३५-४०)

 • १७

  • थिस्सलोनिकामा पावल र सिलास (१-९)

  • बिरियामा पावल र सिलास (१०-१५)

  • एथेन्समा पावल (१६-२२क)

  • अरियोपागसमा पावलको भाषण (२२ख-३४)

 • १८

  • कोरिन्थमा पावलको प्रचारकार्य (१-१७)

  • सिरियाको एन्टिओक फर्कन्छन्‌ (१८-२२)

  • पावल गलातिया र फ्रिजिया जान्छन्‌ (२३)

  • बोल्नमा सिपालु अपोल्लसले मदत पाउँछन्‌ (२४-२८)

 • १९

  • पावल एफिससमा; कसै-कसैलाई फेरि बप्तिस्मा गराइन्छ (१-७)

  • पावलको शिक्षणकार्य (८-१०)

  • प्रेतहरूको प्रभावको बाबजुद सफलता (११-२०)

  • एफिससमा हूलदङ्‌गा (२१-४१)

 • २०

  • पावल म्यासिडोनिया र ग्रीसमा (१-६)

  • त्रोआसमा युटाइकसलाई जीवित पारिन्छ (७-१२)

  • त्रोआसबाट मिलेटससम्म (१३-१६)

  • पावल एफिससका एल्डरहरूलाई भेट्‌छन्‌ (१७-३८)

   • घरघरमा सिकाउँदै (२०)

   • “दिनुमा धेरै आनन्द छ” (३५)

 • २१

  • यरुसलेमसम्मको यात्रा (१-१४)

  • यरुसलेम आइपुग्छन्‌ (१५-१९)

  • पावल एल्डरहरूको सल्लाह पालन गर्छन्‌ (२०-२६)

  • मन्दिरमा हूलदङ्‌गा; पावल पक्राउ पर्छन्‌ (२७-३६)

  • पावललाई भीडसामु बोल्ने अनुमति दिइन्छ (३७-४०)

 • २२

  • पावल भीडसामु सफाइ दिन्छन्‌ (१-२१)

  • पावल रोमी नागरिक-हकको प्रयोग गर्छन्‌ (२२-२९)

  • यहुदी न्यायपरिषद्‌ भेला हुन्छ (३०)

 • २३

  • पावल न्यायपरिषद्‌सामु बोल्छन्‌ (१-१०)

  • प्रभुले पावलको हौसला बढाउनुहुन्छ (११)

  • पावललाई मार्ने षड्‌यन्त्र (१२-२२)

  • पावललाई सिजरिया पुऱ्‍याइन्छ (२३-३५)

 • २४

  • पावलमाथि लगाइएका आरोपहरू (१-९)

  • पावल फेलिक्ससामु सफाइ पेस गर्छन्‌ (१०-२१)

  • पावलको मुद्दालाई दुई वर्षसम्म थाती राखिन्छ (२२-२७)

 • २५

  • फेस्तससामु पावलको पुर्पक्ष (१-१२)

   • “म सिजरलाई अपिल गर्छु!” (११)

  • फेस्तस राजा अग्रिपासित सल्लाह माग्छन्‌ (१३-२२)

  • अग्रिपासामु पावल (२३-२७)

 • २६

  • अग्रिपासामु पावलको प्रतिवाद (१-११)

  • आफू कसरी ख्रिष्टियन बनेँ भनी पावल बताउँछन्‌ (१२-२३)

  • फेस्तस र अग्रिपाको प्रतिक्रिया (२४-३२)

 • २७

  • पावल रोम जान जहाज चढ्‌छन्‌ (१-१२)

  • समुद्रमा आँधी चल्छ (१३-३८)

  • जहाज क्षतिग्रस्त हुन्छ (३९-४४)

 • २८

  • माल्टाको किनारामा पुग्छन्‌ (१-६)

  • पब्लियसका बुबालाई निको पारिन्छ (७-१०)

  • रोमतर्फको यात्रा (११-१६)

  • पावल रोममा यहुदीहरूसित कुरा गर्छन्‌ (१७-२९)

  • पावल दुई वर्षसम्म साहसका साथ प्रचार गर्छन्‌ (३०, ३१)