एफिसी १:१-२३

  • अभिवादन (१, २)

  • स्वर्गमा आशिष्‌ (३-७)

  • सबै कुरालाई ख्रिष्टमा जम्मा गर्ने (८-१४)

    • तोकिएको समयमा “एउटा प्रबन्ध” (१०)

    • “बैनाको रूपमा” पवित्र शक्‍तिको छाप (१३, १४)

  • एफिसीहरूको विश्‍वासको निम्ति पावल परमेश्‍वरलाई धन्यवाद दिन्छन्‌ र तिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छन्‌ (१५-२३)

 परमेश्‍वरको इच्छाद्वारा ख्रिष्ट येसुको प्रेषित* बनेको म पावलबाट, ख्रिष्ट येसुसित एकतामा भएका एफिससका+ पवित्र तथा विश्‍वासी जनहरूलाई पत्र: २  परमेश्‍वर, हाम्रा बुबाबाट र प्रभु येसु ख्रिष्टबाट तिमीहरूलाई असीम अनुग्रह र शान्ति मिलोस्‌। ३  हाम्रा प्रभु येसु ख्रिष्टका परमेश्‍वर र बुबाको प्रशंसा होस्‌ किनकि हामी ख्रिष्टसित एकतामा भएकोले+ उहाँले हामीलाई आफ्नो पवित्र शक्‍तिद्वारा स्वर्गमा हरकिसिमका आशिष्‌ दिनुभएको छ। ४  उहाँसित* एकतामा हुन सकौँ भनेर संसारको प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नै उहाँले हामीलाई छान्‍नुभयो। हामीले प्रेम प्रकट गरौँ अनि उहाँसामु हामी पवित्र र निष्खोट हुन सकौँ + भनेर उहाँले हामीलाई यसरी छान्‍नुभएको हो। ५  आफ्नो चाहना अनि इच्छाबमोजिम+ येसु ख्रिष्टमार्फत हामीलाई आफ्नो धर्मपुत्र बनाउन+ उहाँले हामीलाई पहिल्यै नियुक्‍त गर्नुभयो।+ ६  हामीमाथि दया गरेर आफ्नो प्रिय जनद्वारा+ प्रकट गर्नुभएको असीम अनुग्रहको+ महिमा होस्‌ भनेर उहाँले यसो गर्नुभयो। ७  ख्रिष्टले आफ्नो रगतद्वारा तिर्नुभएको फिरौतीमार्फत+ हामीले छुटकारा पाएका छौँ। हो, उहाँद्वारै हामीले आफ्ना पापहरूको क्षमा पाएका छौँ,+ जुन हामीमाथि परमेश्‍वरले प्रशस्तगरि देखाउनुभएको असीम अनुग्रहबमोजिमै थियो। ८  अनि हामीलाई सारा बुद्धि र समझ दिएर उहाँले प्रशस्तगरि त्यो असीम अनुग्रह प्रकट गर्नुभएको छ ९  अर्थात्‌ उहाँले आफ्नो इच्छाको पवित्र रहस्य+ हामीलाई प्रकट गर्नुभएको छ। यो रहस्य उहाँले पहिल्यै निर्धारण गर्नुभएको उद्देश्‍यसित सम्बन्धित छ। १०  तोकिएको समय सकिएपछि यस पवित्र रहस्यमा एउटा प्रबन्धको सुरुवात गर्नु समावेश छ अर्थात्‌ स्वर्गमा भएका कुराहरू अनि पृथ्वीमा भएका कुराहरूलाई ख्रिष्टमा फेरि जम्मा गर्नु।+ हो, ख्रिष्टमा, ११  जससित हामी एकतामा छौँ र हामीलाई उत्तराधिकारीको रूपमा पनि नियुक्‍त गरिएको छ।+ किनकि परमेश्‍वर, जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाबमोजिम गर्नुहुन्छ, उहाँले नै आफ्नो उद्देश्‍यबमोजिम हामीलाई उत्तराधिकारीको रूपमा पहिल्यै नियुक्‍त गर्नुभएको थियो १२  ताकि ख्रिष्टमा सबैभन्दा पहिला आशा राख्ने हामीद्वारा परमेश्‍वरको प्रशंसा अनि महिमा होस्‌। १३  सत्यको वचन अर्थात्‌ तिमीहरूको उद्धारको सुसमाचार सुनेपछि तिमीहरूले पनि उहाँमाथि आशा राख्यौ। तिमीहरूले विश्‍वास गरेपछि उहाँद्वारै तिमीहरूमाथि पवित्र शक्‍तिको छाप लगाइयो,+ जुन तिमीहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गरिएको थियो। १४  परमेश्‍वरका जनहरूलाई*+ फिरौतीद्वारा+ छुटाउन सकियोस्‌ र त्यसद्वारा उहाँको प्रशंसा अनि महिमा होस्‌ भनेर हामीले पाउने उत्तराधिकारको बैनाको रूपमा परमेश्‍वरले यो पवित्र शक्‍ति हामीलाई दिनुभयो।+ १५  त्यसैले प्रभु येसुमाथि तिमीहरूले राखेको विश्‍वासबारे अनि सबै पवित्र जनलाई तिमीहरूले देखाएको प्रेमबारे सुनेको दिनदेखि मैले पनि १६  तिमीहरूको निम्ति धन्यवाद दिन छोडेको छैनँ। म तिमीहरूलाई आफ्नो प्रार्थनामा सम्झिरहन्छु १७  ताकि हाम्रा प्रभु येसु ख्रिष्टका परमेश्‍वर, जो महिमाका बुबा हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई बुद्धिका साथै आफूले प्रकट गर्न लाग्नुभएका कुराहरूको समझ देऊन्‌ र तिमीहरूले उहाँको विषयमा सही ज्ञान लिन सक।+ १८  उहाँले तिमीहरूको मनको आँखा खोलिदिनुभएको छ ताकि तिमीहरूलाई कुन आशाको निम्ति बोलाइएको हो अनि पवित्र जनहरूले पाउने उत्तराधिकारको+ रूपमा उहाँले साँचेर राख्नुभएको गौरवशाली धन के हो, त्यो तिमीहरूले थाह पाउन सक १९  र हामी, जो येसुका चेला भइसकेका छौँ, हामीमाथि उहाँले देखाउनुभएको असीम शक्‍ति कत्ति बेजोड छ,+ त्यो तिमीहरूले बुझ्न सक। उहाँको शक्‍तिको महानता उहाँका कामहरूमा प्रकट हुन्छ। २०  ख्रिष्टलाई मृत्युबाट ब्युँताउनुहुँदा र उहाँलाई स्वर्गमा आफ्नो दाहिने हाततर्फ राख्नुहुँदा+ परमेश्‍वरले त्यस्तै शक्‍ति प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। २१  उहाँले यस युगमा* मात्र होइन तर आउने युगमा समेत ख्रिष्टलाई सबै सरकार, अख्तियार, शक्‍ति, प्रभुत्व अनि नामहरूभन्दा धेरै माथि राख्नुभयो।+ २२  उहाँले सबै कुरा ख्रिष्टको पाउमुनि राखिदिनुभयो+ र उहाँलाई मण्डलीसित सम्बन्धित सबै कुराको शिर बनाउनुभयो।+ २३  मण्डली उहाँको शरीर हो,+ जुन उहाँद्वारा भरिपूर्ण छ र उहाँले नै सबै कुरा परिपूर्ण गर्नुहुन्छ।

फुटनोटहरू

शब्दावली हेर्नुहोस्‌।
अर्थात्‌, ख्रिष्टसित।
शा., “परमेश्‍वरको आफ्नै सम्पत्तिलाई।”
शब्दावली हेर्नुहोस्‌।