तीतस १:१-१६

 म पावल, परमेश्वरको दास र येशू ख्रीष्टको प्रेषित* हुँ। मेरो विश्वास परमेश्वरले चुन्नुभएकाहरूको विश्वास र सत्यको त्यो सही ज्ञानअनुसार छ, जुन परमेश्वरको भक्तिसित सम्बन्धित छ। २  यो भक्ति अनन्त जीवनको आशामा आधारित छ, जसको विषयमा कहिल्यै झूट नबोल्नुहुने परमेश्वरले धेरै पहिले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। ३  हाम्रा उद्धारक, परमेश्वरको आज्ञाबमोजिम मलाई सुम्पिइएको प्रचारकार्यद्वारा आफ्नो समयमा उहाँले आफ्नो वचन प्रकट गर्नुभयो। ४  एउटै विश्वास भएको नाताले मेरो साँचो छोरा तीतसलाई म यो पत्र लेख्दैछु: परमेश्वर, हाम्रा बुबा र ख्रीष्ट येशू, हाम्रा उद्धारकबाट तिमीलाई असीम अनुग्रह र शान्ति मिलोस्। ५  मैले तिमीलाई यसैकारण क्रेटमा छोडेको थिएँ, कि तिमीले सुधार्नुपर्ने कुराहरू सुधार्न सक अनि मैले तिमीलाई निर्देशन दिएबमोजिम सहर-सहरमा एल्डरहरू* नियुक्त गर्न सक। ६  यस्तो भाइलाई नियुक्त गर्नू, जसमाथि कुनै दोष लागेको छैन, जो एउटै स्त्रीको पति हुन्‌ अनि जसका छोराछोरीहरू प्रभुमा विश्वास गर्छन्‌ र तिनीहरूमाथि दुराचरणमा लागेको वा बेकाइदासित चलेको आरोप लागेको छैन। ७  किनकि निरीक्षक परमेश्वरको भण्डारे भएको हुनाले तिनीमाथि कुनै आरोप लागेको हुनु हुँदैन अनि तिनी स्वेच्छाचारी, तुरुन्तै क्रोधित हुने, मद्यपान गरेर झैझगडा गर्ने, अरूलाई चोट पुऱ्याउने, बेइमानीद्वारा केही पाउने लोभ गर्ने हुनु हुँदैन, ८  बरु अतिथि-सत्कार गर्ने, भलाइको प्रेमी, सुझबुझ भएको, परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने, वफादार, आत्मसंयमी, ९  आफ्नो शिक्षणकलाको सन्दर्भमा विश्वासयोग्य वचनलाई दह्रोसित पक्रिराख्ने हुनुपर्छ, ताकि तिनले साँचो शिक्षाद्वारा प्रोत्साहन दिनुका साथै त्यस शिक्षाको विरोध गर्नेहरूलाई सुधार्न सकून्‌। १०  किनकि धेरै जना बेकाइदासँग चल्ने, बेकारको कुरा गर्ने र अरूलाई छक्याउनेहरू छन्‌। विशेष गरी खतनाका* समर्थकहरू त्यस्ता छन्‌। ११  यस्ताहरूको मुख बन्द गराउनुपर्छ, किनकि बेइमानीद्वारा केही हासिल गर्नको लागि तिनीहरू सिकाउन नहुने कुराहरू सिकाएर पूरै घरपरिवारको विश्वास डुबाइदिने गर्छन्‌। १२  तिनीहरूकै भविष्यवक्ताहरूमध्ये एक जनाले यसो भनेका छन्‌: “क्रेटका मानिसहरू सधैं झूट बोल्ने, हिंस्रक जङ्गली जनावर र काम नगरी खान खोज्ने घिचुवाहरू हुन्‌।” १३  यो साक्षी साँचो छ। त्यसकारण तिनीहरूलाई कडासित हप्काइरहनू, ताकि तिनीहरू विश्वासमा दह्रो* होऊन्‌ १४  अनि यहूदीहरूको दन्त्यकथा र ती मानिसहरूका आज्ञाहरूमा ध्यान नदेऊन्‌, जो सत्यबाट तर्केका छन्‌। १५  शुद्ध मानिसहरूका लागि सबै कुरा शुद्धै हुन्छ। तर अशुद्ध र विश्वास नभएका मानिसहरूका लागि कुनै कुरा पनि शुद्ध हुँदैन; तिनीहरूको दिमाग र अन्तस्करण दुवै अशुद्ध हुन्छ। १६  परमेश्वरलाई चिनेका छौं भनेर तिनीहरू खुलेआम घोषणा गर्छन्‌ तर आफ्ना कामहरूद्वारा भने उहाँलाई इन्कार गर्छन्‌, किनकि तिनीहरू घृणित र अनाज्ञाकारी छन्‌ अनि कुनै पनि असल कामको लायक छैनन्‌।

फुटनोटहरू

ती १:१ * वा, “पठाइएको जन।” ग्रीकमा “अपोस्टोलोस।”
ती १:५ प्रेषित ११:३० को फुटनोट हेर्नुहोस्।
ती १:१० लूका १:५९ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
ती १:१३ * शाब्दिक, “स्वस्थ।”