सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

येशूको मृत्युको दिनको सम्झना गर्नुहोस्

येशूको मृत्युको दिनको सम्झना गर्नुहोस्

हरेक वर्ष यहोवाका साक्षीहरू येशूले आज्ञा गर्नुभएअनुसारै उहाँको मृत्युको दिन सम्झना गर्छन्‌। (लूका २२:१९, २०) यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा उपस्थित हुन हामी तपाईंलाई निम्तो दिन्छौं। येशूको जीवन र मृत्युले तपाईंलाई लाभ पुऱ्याउँछ भनेर तपाईंले सिक्नुहुनेछ।

 

अझ बढी सिक्नुहोस्

परमेश्वरबाट आएको सुसमाचार!

कस्तो सुसमाचार?

परमेश्वरबाट आएको समाचार के हो, यो किन अत्यन्तै जरुरी छ अनि हामीले के गर्नुपर्छ, सिक्नुहोस्।