अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

राज्यभवनमा के-कस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छन्‌?

राज्यभवनमा के-कस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छन्‌?

तपाईं आफै त्यहाँ गएर हेर्नुभए कसो होला?

 

अझ बढी सिक्नुहोस्

यहोवाका साक्षीहरू आफ्नो सभा गर्ने ठाउँलाई किन “राज्यभवन” भन्छन्‌?

“यहोवाका साक्षीहरूको राज्यभवन” किन भन्न थालियो र हामी किन त्यो नाम प्रयोग गर्छौं, थाह पाउनुहोस्।

यहोवाका साक्षीहरू किन राज्यभवन निर्माण गर्छन्‌? अनि कसरी गर्छन्‌?

उपासना गर्नको लागि भेला हुने ठाउँलाई हामी किन राज्यभवन भन्छौं? हामीलाई एक ठाउँमा भेला हुन यी साधारण किसिमका राज्यभवनहरूले कसरी मदत पुऱ्याएको छ, थाह पाउनुहोस्।

किन परमेश्वरको सङ्गठन छ?

साँचो ख्रीष्टियनहरू किन र कसरी सङ्गठित छन्‌ भनेर बाइबलले बताउँछ।