सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

यहोवाका साक्षीहरूको मण्डलीका सभाहरू

हाम्रा सभाहरूबारे थाह पाउनुहोस्। तपाईंलाई पायक पर्ने ठाउँ खोज्नुहोस्।

पायक पर्ने ठाउँ खोज्ने

हाम्रा सभाहरूमा के-कस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छन्‌?

यहोवाका साक्षीहरू हप्ताको दुई पटक सभामा उपस्थित भएर यहोवाको उपासना गर्छन्‌। (हिब्रू १०:​२४, २५) ती सभाहरूमा हामी बाइबलको शिक्षा जाँच गर्छौं र ती शिक्षाहरू कसरी आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्छौं भनेर विचार गर्छौं। हाम्रा सभाहरूमा जो कोही पनि उपस्थित हुन सक्छन्‌।

कक्षाकोठामा गरिने छलफलजस्तै हाम्रा धेरैजसो सभाहरूमा श्रोताहरू पनि सहभागी हुन सक्छन्‌। हरेक सभाको सुरुवात र अन्त्य गीत र प्रार्थनाद्वारा गरिन्छ।

हाम्रा सभाहरूमा उपस्थित हुन तपाईं यहोवाको साक्षी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामी सबैलाई स्वागत गर्छौं। सभामा उपस्थित हुन कुनै शुल्क लाग्दैन र कुनै चन्दा पनि उठाइँदैन।

 

अझ बढी सिक्नुहोस्

आज यहोवाको इच्छाअनुसार चल्नेहरू को हुन्‌?

यहोवाका साक्षीहरूको सभाहरूमा कस्ता कार्यक्रम हुन्छन्‌?

हाम्रो सभाहरूमा के-के हुन्छ होला भनेर के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ? त्यहाँ पाइने बाइबल शिक्षाको गुणस्तर देखेर तपाईं पक्कै प्रभावित हुनुहुनेछ।

अक्सर सोधिने प्रश्नहरू

यहोवाका साक्षीहरूको मण्डली कसरी व्यवस्थित गरिन्छ?

मण्डलीको प्रबन्धद्वारा हामीले कसरी आवश्यक डोऱ्याइ र निर्देशन पाएका छौं, थाह पाउनुहोस्।