सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरूको मण्डलीका सभाहरू

हाम्रा सभाहरूबारे थाह पाउनुहोस्‌। तपाईंलाई पायक पर्ने ठाउँ खोज्नुहोस्‌।

जरुरी सूचना: कोरोना भाइरसको (कोभिड-१९) कारण धेरै ठाउँमा हामी सभाभवनमा वा ठूलो समूहमा भेला हुनेछैनौँ। थप जानकारीको लागि तपाईँको इलाकाका यहोवाका साक्षीहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। “तपाईँ कसको नेतृत्वमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ?” शीर्षकको विशेष भाषणमा उपस्थित हुन नसक्नेहरूका लागि हामी यो भाषणको भिडियो पोस्ट गर्नेछौँ, जुन तपाईँ डाउनलोड गर्न वा अनलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ।

पायक पर्ने ठाउँ खोज्ने

हाम्रा सभाहरूमा के-कस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छन्‌?

यहोवाका साक्षीहरू हप्ताको दुई पटक सभामा उपस्थित भएर यहोवाको उपासना गर्छन्‌। (हिब्रू १०:२४, २५) ती सभाहरूमा हामी बाइबलको शिक्षा जाँच गर्छौं र ती शिक्षाहरू कसरी आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्छौं भनेर विचार गर्छौं। हाम्रा सभाहरूमा जो कोही पनि उपस्थित हुन सक्छन्‌।

कक्षाकोठामा गरिने छलफलजस्तै हाम्रा धेरैजसो सभाहरूमा श्रोताहरू पनि सहभागी हुन सक्छन्‌। हरेक सभाको सुरुवात र अन्त्य गीत र प्रार्थनाद्वारा गरिन्छ।

हाम्रा सभाहरूमा उपस्थित हुन तपाईं यहोवाको साक्षी नै हुनुपर्छ भन्‍ने छैन। हामी सबैलाई स्वागत गर्छौं। सभामा उपस्थित हुन कुनै शुल्क लाग्दैन र कुनै चन्दा पनि उठाइँदैन।