सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली
  • त्रोसा, स्वीडेन—सडकमा बाइबलआधारित साहित्य प्रस्तुत गर्दै

संक्षिप्त जानकारी—स्वीडेन

  • जनसङ्ख्या: ९९,६७,६३७
  • बाइबल सिकाउने सेवकहरू: २२,४१८
  • मण्डली: ३०९
  • औसतमा एक जना साक्षीले प्रचार गर्नुपर्ने मानिसको सङ्ख्या: ४४५