सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली
  • होनियारा, सोलोमन टापु—सोलोमन टापु पिजिन भाषामा बाइबलको सन्देश सुनाउँदै

संक्षिप्त जानकारी—सलोमन टापुहरू

  • जनसङ्ख्या: ६,११,३४३
  • बाइबल सिकाउने सेवकहरू: २,०६६
  • मण्डली: ५३
  • औसतमा एक जना साक्षीले प्रचार गर्नुपर्ने मानिसको सङ्ख्या: २९६