सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

संक्षिप्त जानकारी—पोल्याण्ड

  • जनसङ्ख्या: ३,८४,३२,९९२
  • बाइबल सिकाउने सेवकहरू: १,१८,०३६
  • मण्डली: १,२९४
  • औसतमा एक जना साक्षीले प्रचार गर्नुपर्ने मानिसको सङ्ख्या: ३२६