सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

संक्षिप्त जानकारी—नेदरल्याण्ड्स

  • जनसङ्ख्या: १,७१,५३,२९२
  • बाइबल सिकाउने सेवकहरू: २९,७५६
  • मण्डली: ३६०
  • औसतमा एक जना साक्षीले प्रचार गर्नुपर्ने मानिसको सङ्ख्या: ५७६