सीधै सामग्रीमा जाने

बाइबल किन पढ्‌नुपर्छ?—लामो भिडियो

बाइबल किन पढ्‌नुपर्छ?—लामो भिडियो

जीवनका महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नहरूको जवाफ पाउन बाइबलले तपाईँलाई कसरी मदत गर्न सक्छ, थाह पाउनुहोस्‌।