अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबल किन पढ्‌नुपर्छ?

बाइबल किन पढ्‌नुपर्छ?

जीवनका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ पाउन बाइबलले तपाईंलाई कसरी मदत गर्न सक्छ, थाह पाउनुहोस्।

 

यो पनि हेर्नुहोस्

बाइबल अध्ययनको अनुरोध

आफूलाई पायक पर्ने समय र ठाउँमा बाइबलबारे निश्शुल्क सिक्नुहोस्।

बाइबल अध्ययन भनेको के हो?

हामीले सञ्चालन गर्ने निश्शुल्क बाइबल अध्ययनबारे सोधिने केही प्रश्नको जवाफ पाउनुहोस्।