सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलले जीवनलाई नयाँ मोड दिन्छ

आफ्नो जीवनदेखि म वाक्कै भइसकेको थिएँ

आफ्नो जीवनदेखि म वाक्कै भइसकेको थिएँ

डिमीट्रीले कसरी आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न र साँचो आनन्द पाएँ थाह पाउनुहोस्।