अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलले जीवनलाई नयाँ मोड दिन्छ

आफ्नो जीवनदेखि म वाक्कै भइसकेको थिएँ

आफ्नो जीवनदेखि म वाक्कै भइसकेको थिएँ

डिमीट्रीले कसरी आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न र साँचो आनन्द पाएँ थाह पाउनुहोस्।

अझ बढी सिक्नुहोस्

पृथ्वीको लागि परमेश्वरको उद्देश्य के हो?

परमेश्वरले किन पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, दुःखकष्टको अन्त कहिले हुन्छ, पृथ्वीको भविष्य कस्तो छ अनि त्यहाँ को-को बस्न पाउनेछन्‌? बाइबलले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ।