अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलले जीवनलाई नयाँ मोड दिन्छ

आफ्नो जीवनदेखि म वाक्कै भइसकेको थिएँ

आफ्नो जीवनदेखि म वाक्कै भइसकेको थिएँ

डिमीट्रीले कसरी आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न र साँचो आनन्द पाएँ थाह पाउनुहोस्।

अझ बढी सिक्नुहोस्

जीवनको उद्देश्य के हो?

जीवनको उद्देश्य के होला भनेर तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ? बाइबलले यसबारे के बताउँछ, सिक्नुहोस्।

पृथ्वीको लागि परमेश्वरको उद्देश्य के हो?

परमेश्वरले किन पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, दुःखकष्टको अन्त कहिले हुन्छ, पृथ्वीको भविष्य कस्तो छ अनि त्यहाँ को-को बस्न पाउनेछन्‌? बाइबलले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ।