सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

JW.ORG—बाइबलको सन्देश फैलाउने प्रभावकारी माध्यम

JW.ORG—बाइबलको सन्देश फैलाउने प्रभावकारी माध्यम

अगस्त २८, २०१२ मा यहोवाका साक्षीहरूले नयाँ डिजाइनको JW.ORG वेबसाइट सुरु गरे। यो वेबसाइटबाट यहोवाका साक्षीहरू र जनसाधारणले कसरी लाभ उठाएका छन्‌, हेर्नुहोस्।