सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

टाढाको इलाकामा साक्षी दिने—अस्ट्रेलिया

टाढाको इलाकामा साक्षी दिने—अस्ट्रेलिया

एउटा परिवार सहरबाट निकै टाढा पर्ने इलाकामा सुसमाचार सुनाउन जाँदै छ। तपाईं पनि तिनीहरूसँगै यात्रा गरेको कल्पना गर्नुहोस्।