सन्‌ २०१४ को सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म यहोवाका साक्षीहरूको मुख्यालय निर्माणकार्यमा के-कस्तो उन्नति भइरहेको छ, यस फोटो ग्यालरीमा हेर्नुहोस्।

वारविकको निर्माणकार्य सम्पन्न भएका भवनहरूबारे जानकारी। माथि बायाँदेखि घडी घुम्ने दिशामा:

  1. १. सवारीसाधन मर्मत भवन

  2. २. घुम्न आउनेहरूको पार्किङ्‌ भवन

  3. ३. मर्मतकार्य गरिने भवन/आवासमा बस्नेहरूको पार्किङ्‌

  4. ४. ‘ख’ आवास

  5. ५. ‘घ’ आवास

  6. ६. ‘ग’ आवास

  7. ७. ‘क’ आवास

  8. ८. कार्यालय/सेवा भवन