सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

हाम्रा वार्षिक अधिवेशनहरू

हाम्रा वार्षिक अधिवेशनहरू

यो भिडियो क्लिप यहोवाका साक्षीहरूद्वारा तयार पारिएको यहोवाका साक्षीहरू​—⁠सुसमाचार प्रचार गर्न व्यवस्थित नामक भिडियोबाट लिइएको हो।