सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

तपाईंहरू ख्रीष्टियन हो?

तपाईंहरू ख्रीष्टियन हो?

हो, निम्न कारणले गर्दा हामी ख्रीष्टियनहरू हौं:

  • हामी येशू ख्रीष्टको शिक्षा र व्यवहार अनुकरण गर्न सक्दो कोसिस गर्छौं।१ पत्रुस २:२१.

  • उद्धार पाउने मुख्य माध्यम येशू हुनुहुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौं। बाइबल यसो भन्छ: “स्वर्गमुनि मानिसहरूमध्ये कसैलाई अर्को कुनै नाम दिइएको छैन, जुन नाम लिएर हामीले उद्धार पाउन सक्छौं।प्रेषित ४:१२.

  • यहोवाका साक्षी बन्ने सबैले येशू ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा गरेका हुन्छन्‌।मत्ती २८:१८, १९.

  • हामी येशूको नाममा प्रार्थना गर्छौं।यूहन्ना १५:१६.

  • येशू हरेक पुरुषको शिर हुनुहुन्छ अर्थात्‌ उहाँलाई हरेक पुरुषमाथि अधिकार दिइएको छ भनेर हामी विश्वास गर्छौं।१ कोरिन्थी ११:३.

तर ख्रीष्टियन भनेर चिनिने अरू धार्मिक समूहभन्दा हामी थुप्रै कारणले फरक छौं। जस्तै: बाइबलको शिक्षाअनुसार येशू त्रिएकको भाग होइन तर परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौं। (मर्कूस १२:२९) आत्मा अमर छ भनेर हामी विश्वास गर्दैनौं। साथै मानिसहरू मरेपछि परमेश्वरले तिनीहरूलाई नरकमा सदा-सदा सास्ती दिनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने कुनै पनि आधार बाइबलमा छैन। धार्मिक कार्यक्रमहरूमा अगुवाइ लिनेहरूले आफूलाई अरूभन्दा ठूलो देखाउने ओहदा धारण गर्नु आवश्यक छैन भनेर हामी विश्वास गर्छौं।उपदेशक ९:५; इजकिएल १८:४; मत्ती २३:८-१०.