सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

तपाईंहरूको मण्डली कसरी व्यवस्थित गरिन्छ?

तपाईंहरूको मण्डली कसरी व्यवस्थित गरिन्छ?

प्रत्येक मण्डलीको हेरचाह त्यहाँका एल्डरहरूको निकायले गर्छ। लगभग २० वटा मण्डलीको एउटा क्षेत्र (सर्किट) बनाइन्छ र लगभग १० वटा क्षेत्रको एउटा जिल्ला बनाइन्छ। क्षेत्रीय निरीक्षक र जिल्ला निरीक्षकको रूपमा सेवा गर्ने एल्डरहरूले बेलाबेलामा मण्डलीहरूको भ्रमण गर्छन्‌।

लामो समयदेखि यहोवाको सेवा गरिरहेका यहोवाका साक्षीहरू मिलेर बनेको परिचालक निकायले बाइबलआधारित डोऱ्याइ र निर्देशनहरू दिने गर्छ। परिचालक निकायका सदस्यहरू हाल न्यु योर्कको ब्रूक्लिनस्थित यहोवाका साक्षीहरूको अन्तरराष्ट्रिय कार्यालयमा रहेर सेवा गरिरहेका गर्छन्‌।प्रेषित १५:२३-२९; १ तिमोथी ३:१-७.