सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

हाम्रो सङ्‌गठनको खर्च कसरी बेहोरिन्छ?

हाम्रो सङ्‌गठनको खर्च कसरी बेहोरिन्छ?

यो भिडियो क्लिप यहोवाका साक्षीहरूद्वारा तयार पारिएको यहोवाका साक्षीहरू​—⁠सुसमाचार प्रचार गर्न व्यवस्थित नामक भिडियोबाट लिइएको हो।