सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

तपाईंहरू किन ढोका-ढोकामा गएर प्रचार गर्नुहुन्छ?

तपाईंहरू किन ढोका-ढोकामा गएर प्रचार गर्नुहुन्छ?

येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई “सबै जातिका मानिसहरूलाई चेला बनाओ” भन्नुभएको थियो। (मत्ती २८:१९, २०) येशूले आफ्ना सुरु-सुरुका चेलाहरूलाई प्रचार गर्न पठाउँदा मानिसहरूको घर-घरमा जानु भनेर निर्देशन दिनुभएको थियो। (मत्ती १०:७, ११-१३) येशूको मृत्यु भइसकेपछि पनि प्रथम शताब्दीका ख्रीष्टियनहरूले “जनसमक्ष र घरघरमा” प्रचार गरी नै रहे। (प्रेषित ५:४२; २०:२०) हामी प्रथम शताब्दीका ख्रीष्टियनहरूको अनुकरण गर्छौं। ढोका-ढोकामा गएर प्रचार गर्ने तरिका मानिसहरूलाई भेट्ने एउटा एकदमै राम्रो तरिका हो भनेर हामीले अनुभव गरेका छौं।