सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

तपाईंहरू अमेरिकी गुट हो?

तपाईंहरू अमेरिकी गुट हो?

हाम्रो मुख्य कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकामा छ। तर हामी अमेरिकी गुट भने होइनौं। यसका निम्न कारणहरू छन्‌:

  • कोही-कोहीले कुनै स्थापित धर्मबाट टुक्रिएको सानो समूहलाई गुट भन्ने गर्छन्‌। यहोवाका साक्षीहरूको समूह अरू कुनै धर्मबाट टुक्रिएको समूह होइन। बरु, प्रथम शताब्दीमा ख्रीष्टियन धर्म जस्तो थियो हामीले त्यसको पुनर्स्थापना मात्र गरेका हौं भनेर हामी विश्वास गर्छौं।

  • यहोवाका साक्षीहरू २३० भन्दा धेरै मुलुक तथा देशहरूमा सक्रिय भएर प्रचारकार्यमा लागेका छन्‌। जहाँसुकै बसे पनि हामी मुख्यतया यहोवा परमेश्वर र येशू ख्रीष्टको समर्थन गर्छौं, अमेरिकी सरकार वा अरू मानव सरकारको होइन।यूहन्ना १५:१९; १७:१५, १६.

  • हाम्रो सम्पूर्ण शिक्षा बाइबलमा आधारित छ, अमेरिकाको धार्मिक अगुवाहरूको लेखोटमा होइन।१ थिस्सलोनिकी २:१३.

  • हामी येशू ख्रीष्टको पाइला पछयाउँछौं, कुनै मानव अगुवाको होइन।मत्ती २३:८-१०.