विशेषगरि यहोवाका साक्षीहरूले दिएको स्वेच्छिक अनुदानद्वारा नै हाम्रो विश्वव्यापी प्रचारकार्यको खर्च बेहोरिन्छ। हाम्रो सभाहरूमा चन्दा उठाइँदैन अनि हाम्रा सदस्यहरूले दशांश पनि चढाउनुपर्दैन। (मत्ती १०:७, ८) बरु, सभा गर्ने ठाउँहरूमा अनुदान बाकसहरू राखिएका हुन्छन्‌। त्यसैले ज-जसलाई इच्छा लाग्छ, उनीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार अनुदान खसाल्न सक्छन्‌। क-कसले अनुदान खसाले, त्यो कुरा गोप्य नै रहन्छ।

हाम्रो सङ्गठनमा तलब लिएर सिकाउने पादरीहरू छैनन्‌। त्यसैले हामीलाई खर्चको अभाव हुँदैन। साथै घर-घर गएर अरूलाई सिकाएबापत यहोवाका साक्षीहरूलाई कुनै ज्याला दिइँदैन। हाम्रो उपासनास्थल पनि साधारण किसिमको हुन्छ।

यहोवाका साक्षीहरूको शाखा कार्यालयमा पठाइएको सबै अनुदान प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूलाई राहत दिन, मिसनरी तथा परिभ्रमण निरीक्षकहरूको आवश्यकता पूरा गर्न, विकासोन्मुख देशहरूमा उपासनास्थल निर्माण गर्न र बाइबल तथा अन्य ख्रीष्टियन सामग्रीहरू प्रकाशित गरेर ढुवानी गर्नमा प्रयोग हुन्छ।

स्थानीय मण्डलीको लागि अनुदान दिने हो वा विश्वव्यापी कार्यको लागि वा दुवै कुराको लागि अनुदान दिने भन्ने कुरा अनुदान दिने व्यक्ति आफैले निर्णय गर्न सक्छन्‌। प्रत्येक मण्डलीका सदस्यहरूलाई मण्डलीको खर्चबारे नियमित रूपमा जानकारी दिने गरिन्छ।