अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

हाम्रो सङ्‌गठनको खर्च कसरी बेहोरिन्छ?

हाम्रो सङ्‌गठनको खर्च कसरी बेहोरिन्छ?

यो भिडियो क्लिप यहोवाका साक्षीहरूद्वारा तयार पारिएको यहोवाका साक्षीहरू—सुसमाचार प्रचार गर्न व्यवस्थित नामक भिडियोबाट लिइएको हो।