अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

तपाईंहरू किन ढोका-ढोकामा गएर प्रचार गर्नुहुन्छ?

तपाईंहरू किन ढोका-ढोकामा गएर प्रचार गर्नुहुन्छ?

येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई “सबै जातिका मानिसहरूलाई चेला बनाओ” भन्नुभएको थियो। (मत्ती २८:१९, २०) येशूले आफ्ना सुरु-सुरुका चेलाहरूलाई प्रचार गर्न पठाउँदा मानिसहरूको घर-घरमा जानु भनेर निर्देशन दिनुभएको थियो। (मत्ती १०:७, ११-१३) येशूको मृत्यु भइसकेपछि पनि प्रथम शताब्दीका ख्रीष्टियनहरूले “जनसमक्ष र घरघरमा” प्रचार गरी नै रहे। (प्रेषित ५:४२; २०:२०) हामी प्रथम शताब्दीका ख्रीष्टियनहरूको अनुकरण गर्छौं। ढोका-ढोकामा गएर प्रचार गर्ने तरिका मानिसहरूलाई भेट्ने एउटा एकदमै राम्रो तरिका हो भनेर हामीले अनुभव गरेका छौं।

अझ बढी सिक्नुहोस्

हाम्रो विश्वव्यापी प्रचार अभियान

अरबौं घण्टा बिताएर सयौं भाषामा किन प्रचार गरिन्छ, हेर्नुहोस्।