सीधै सामग्रीमा जाने

स्वर्ग

स्वर्ग

स्वर्ग के हो?

बाइबलमा यो शब्दको मुख्यतः ३ वटा अर्थ छ।

स्वर्ग को जान्छ?

सबै असल मानिस स्वर्ग जान्छन्‌ भन्‍ने गलत धारणा जताततै पाइन्छ। बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

के परमेश्‍वर कुनै खास ठाउँमा बस्नुहुन्छ?

परमेश्‍वर कहाँ बस्नुहुन्छ भन्‍ने विषयमा बाइबल के बताउँछ? के येशू पनि त्यहीं बस्नुहुन्छ?