सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

स्वर्ग

स्वर्ग

स्वर्ग के हो?

बाइबलमा यो शब्दको मुख्यतः ३ वटा अर्थ छ।

के परमेश्‍वर कुनै खास ठाउँमा बस्नुहुन्छ?

परमेश्‍वर कहाँ बस्नुहुन्छ भन्‍ने विषयमा बाइबल के बताउँछ? के येशू पनि त्यहीं बस्नुहुन्छ?