बाइबलको जवाफ

यस संसारको अन्त कहिले हुन्छ भनेर बुझ्न पहिले “संसार” भन्‍ने शब्दलाई बाइबलमा कसरी चलाइएको छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। ग्रीक शब्द कोसमोस-लाई प्रायजसो “संसार” भनेर अनुवाद गर्ने गरिन्छ। कोसमोस-ले प्रायजसो परमेश्‍वरको स्तरबमोजिम जीवन नबिताउने मानिसहरूलाई बुझाउँछ। (यूहन्‍ना १५:१८, १९; २ पत्रुस २:५) कहिलेकाहीं भने मानव समाजलाई पनि बुझाउँछ।—१ कोरिन्थी ७:३१; १ यूहन्‍ना २:१५, १६. *

“संसारको अन्त” के हो?

“संसारको अन्त” भन्‍ने वाक्यांशलाई कुनै-कुनै बाइबलले “यस युगको आखिरी समय” वा “यस युगका अन्त्य” भनेर पनि अनुवाद गरेको छ। (मत्ती २४:३; नयाँ संशोधित संस्करण) यसले पूरै पृथ्वी नष्ट हुने वा सबै मानिस नाश हुने कुरालाई बुझाउँदैन तर मानव समाज नाश हुने कुरालाई बुझाउँछ।—१ यूहन्‍ना २:१७.

बाइबलले “कुकर्मीहरू नष्ट हुनेछन्‌” र असल मानिसहरू पृथ्वीमा आनन्दित भएर बस्नेछन्‌ भनेर बताएको छ। (भजन ३७:९-११) कुकर्मीहरू ‘महासङ्‌कष्टको’ अन्तमा अर्थात्‌ ‘हार-मागेडोनको’ युद्धमा नाश हुनेछन्‌।—मत्ती २४:२१, २२; प्रकाश १६:१४, १६.

संसारको अन्त कहिले हुन्छ?

येशूले यसो भन्‍नुभयो: “त्यस दिन र समयको विषयमा कसैले जान्दैन, न स्वर्गदूतहरूले न त छोराले तर बुबाले मात्र।” (मत्ती २४:३६, ४२) अनि अन्तको समयबारे उहाँले अझै यसो भन्‍नुभयो: “तिमीहरूले नचिताएको समयमा” यो आउनेछ।—मत्ती २४:४४

हामीलाई अन्त ठ्याक्क कुन दिन र कुन बेला आउँछ भनेर थाह छैन। तर संसारको अन्त हुनुअघि कस्तो “चिन्ह” अर्थात्‌ कस्ता घटनाहरू हुनेछन्‌ भनेर येशूले बताउनुभयो। (मत्ती २४:३, ७-१४) ती घटनाहरू हुने समयलाई बाइबलमा “अन्तको समय” र “अन्तको दिन” भनिएको छ।—दानियल १२:४; २ तिमोथी ३:१-५.

संसारको अन्त भइसकेपछि केही कुरा बाँकी रहनेछ?

छ। पृथ्वी यहीं रहनेछ। किनभने बाइबलले यसो भनेको छ: ‘त्यो कहिल्यै नडग्मगाओस्‌ भनेर उहाँले पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो।’ (भजन १०४:५) अनि पृथ्वीमा मानिसहरू पनि हुनेछन्‌। यसबारे बाइबलले यसो भनेको छ: “धर्मात्माहरूले देश अधिकार गर्नेछन्‌, र त्यसैमा सधैंभरि रहन्छन्‌।” (भजन ३७:२९) परमेश्‍वरले सुरुमा जस्तो उद्देश्‍य राख्नुभएको थियो, पृथ्वीमा त्यस्तै अवस्था हुनेछ:

^ अनु. 3 ग्रीक शब्द इयन-लाई पनि कुनै-कुनै बाइबलमा “संसार” भनेर अनुवाद गरिएको छ। त्यसरी अनुवाद गरिएको ठाउँमा इयन शब्दको अर्थ पनि कोसमोस शब्दको अर्थ जस्तै मानव समाज भन्‍ने हुन्छ।