सीधै सामग्रीमा जाने

येसु

येसु को हुनुहुन्छ?

के येसु सर्वशक्‍तिमान्‌ परमेश्‍वर हुनुहुन्छ?

परमेश्‍वरसितको आफ्नो सम्बन्धबारे येसुले के भन्‍नुभयो?

येसुलाई किन परमेश्‍वरको छोरा भनिएको हो?

मानिसहरू जसरी बुबा बन्छन्‌ त्यसरी परमेश्‍वर बुबा बन्‍नुभएन। त्यसोभए येसु कसरी परमेश्‍वरको छोरा हुनुभयो?

पृथ्वीमा येसुको जीवन

येसु कस्तो देखिनुहुन्थ्यो?

येसु कस्तो देखिनुहुन्थ्यो भन्‍ने विषयमा मोटामोटी जानकारी बाइबलमा पाइन्छ।

येसुको मृत्यु र पुनर्जीवन

येसु किन मर्नुभयो?

येसुको मृत्युले वास्तवमा हामीलाई कसरी लाभ पुऱ्‍याउँछ?

परमेश्वरको उद्देश्यमा येसुको भूमिका

येसुले कसरी मानिसहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ?

येसुले हाम्रो निम्ति बिन्ती गर्नु किन जरुरी छ? के उद्धार पाउन येसुमा विश्‍वास गरे पुग्छ?

येसुको बलिदान कसरी “धेरैको निम्ति फिरौती” हो?

फिरौतीको बलिदानले कसरी पापबाट मुक्‍ति दियो?