सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

के परमेश्‍वरको नजरमा बहुविवाह स्वीकार्य छ?

के परमेश्‍वरको नजरमा बहुविवाह स्वीकार्य छ?

बाइबलको जवाफ

परमेश्‍वरले केही समयको लागि बहुविवाह गर्ने चलन रहिरहन दिनुभएको थियो। (उत्पत्ति ४:१९; १६:१-४; २९:१८–२९) तर यो चलन परमेश्‍वरले सुरु गर्नुभएको थिएन। उहाँले आदमको लागि एक जना मात्र पत्नी दिनुभएको थियो।

विवाहसम्बन्धी यो स्तर परिवर्तन भएको छैन भनेर मानिसहरूलाई बुझाउन यहोवाले येशूलाई अख्तियार दिनुभयो। (यूहन्‍ना ८:२८) विवाहबारे सोधिएको प्रश्‍नको जवाफमा येशूले यसो भन्‍नुभयो, “जसले मानिस सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले सुरुदेखि नै नर र नारी बनाउनुभयो र भन्‍नुभयो: ‘यसैकारण पुरुषले आफ्ना बुबा र आमालाई छोड्‌नेछ अनि आफ्नी पत्नीसित बस्नेछ र ती दुई एउटै शरीर हुनेछन्‌।’ ”मत्ती १९:४, ५.

येशूका एक जना चेलाले परमेश्‍वरको प्रेरणा पाएर यस्तो लेखे: “हरेक पुरुषको आफ्नै पत्नी अनि हरेक स्त्रीको आफ्नै पति होस्‌।” (१ कोरिन्थी ७:२) विवाहित पुरुष ख्रीष्टियन मण्डलीमा विशेष जिम्मेवारी पाउन चाहन्छन्‌ भने तिनी “एकै जना स्त्रीको पति” हुनुपर्छ भनेर पनि बाइबलमा बताइएको छ।—१ तिमोथी ३:२, १२.