सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

के येशू सर्वशक्‍तिमान्‌ परमेश्‍वर हुनुहुन्छ?

के येशू सर्वशक्‍तिमान्‌ परमेश्‍वर हुनुहुन्छ?

बाइबलको जवाफ

येशूले आफूलाई परमेश्‍वर बराबर बनाउनुभयो भनेर येशूका शत्रुहरूले आरोप लगाए। (यूहन्‍ना ५:१८; १०:३०-३३) वास्तवमा येशूले कहिल्यै पनि आफूलाई परमेश्‍वर बराबर सम्झनुभएन। बरु उहाँले यसो भन्‍नुभएको थियो, “मभन्दा बुबा महान्‌ हुनुहुन्छ।”—यूहन्‍ना १४:२८.

येशूका चेलाहरूले पनि उहाँलाई परमेश्‍वर बराबर सम्झेनन्‌। उदाहरणको लागि, येशू पुनर्जीवित हुनुभएपछि प्रेषित पावलले यसो भने, “परमेश्‍वरले उहाँलाई [येशूलाई] अझ उच्च पद दिनुभयो।” यसबाट पावलले येशू सर्वशक्‍तिमान्‌ परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनेर विश्‍वास गरेनन्‌ भन्‍ने कुरा स्पष्ट छ। यदि येशू परमेश्‍वर हुनुभएको भए परमेश्‍वरले उहाँलाई कसरी उच्च पद दिन सक्नुहुन्थ्यो र?—फिलिप्पी २:९.