अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

पृथ्वीमा कसरी शान्ति छाउँछ?

पृथ्वीमा कसरी शान्ति छाउँछ?

बाइबलको जवाफ

पृथ्वीमा पक्कै शान्ति छाउनेछ तर कुनै मानिसको प्रयासले होइन। यस्तो शान्ति स्वर्गमा भएको परमेश्वरको राज्यले ल्याउनेछ। यस राज्यको राजा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसबारे बाइबलमा के लेखिएको छ, विचार गरौं।

  1. १. परमेश्वरले ‘पृथ्वीको अन्तसम्मै युद्धहरू रोक्नुहुन्छ।’ अनि पृथ्वीमा उहाँको निगाह पाएका मानिसहरूलाई शान्तिहुनेछ।भजन ४६:९; लूका २:१४.

  2. २. परमेश्वरको राज्यले स्वर्गबाट पूरै पृथ्वीमा शासन गर्नेछ। (दानियल ७:१४) सिङ्गो पृथ्वी एउटा देश हुने भएकोले युद्ध र कलहको मुख्य जड राष्ट्रवाद नै रहनेछैन।

  3. ३. यस राज्यको राजा येशूलाई “शान्तिका राजकुमार” भनिएको छ। त्यसैले ‘शान्तिको वृद्धिको अन्त कहिल्यै’ हुनेछैन।यशैया ९:६, ७.

  4. ४. लडाइँ-झगडा गर्ने मनोभाव हटाउन नचाहने मानिसहरूको लागि परमेश्वरको राज्यमा कुनै ठाउँ छैन। किनभने ‘हिंसा रुचाउनेहरूलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ।’भजन ११:५; हितोपदेश २:२२, NRV.

  5. ५. परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई मिलेर बस्न सिकाउनुहुनेछ। यसबारे बाइबल यसो भन्छ, “तिनीहरूले आफ्ना-आफ्ना तरवार पिटेर हलोको फाली र भालाचाहिं हँसिया बनाउनेछन्‌। एउटा जातिले अर्को जातिको विरुद्धमा तरवार उठाउनेछैन, औ तिनीहरूले अबउप्रान्त युद्ध गर्न सिक्नेछैनन्‌।यशैया २:३, ४.

आज संसारका लाखौं यहोवाका साक्षी कसरी शान्ति कायम गर्ने भनेर परमेश्वरबाट सिक्दै छन्‌। (मत्ती ५:९) हुन त यहोवाका साक्षीहरूको समाजमा विभिन्न जातजातिका मानिस छन्‌ अनि २३० भन्दा धेरै देशमा छरिएर बसेका छन्‌। तर तिनीहरू एकअर्काको विरुद्धमा हतियार उठाउँदैनन्‌।

यहोवाका साक्षीहरू शान्तिमा बस्न सिक्दै छन्‌

 

अझ बढी सिक्नुहोस्

कस्तो सुसमाचार?

परमेश्वरबाट आएको समाचार के हो, यो किन अत्यन्तै जरुरी छ अनि हामीले के गर्नुपर्छ, सिक्नुहोस्।

यहोवाका साक्षीहरू कस्ता मानिस हुन्‌?

तपाईं कति जना यहोवाका साक्षीलाई चिन्नुहुन्छ? तपाईंलाई हामीबारे वास्तवमा के थाह छ?