सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

के जूवा खेल्नु पाप हो?

के जूवा खेल्नु पाप हो?

बाइबलको जवाफ

बाइबलले जूवाबारे एक-एक कुरा बताएको छैन। तर परमेश्वरको नजरमा जूवा खेल्नु पाप हो। यो कुरा बाइबलका सिद्धान्तहरूबाट थाह पाउन सक्छौं।एफिसी ५:१७. *

  • लोभले गर्दा मानिसहरू जूवा खेल्छन्‌। तर परमेश्वर लोभी मानिसहरूलाई मन पराउनुहुन्न। (१ कोरिन्थी ६:९, १०; एफिसी ५:३, ५) जूवा खेल्नेहरू अरूको पैसा आफ्नो बनाउन चाहन्छन्‌। तर बाइबलले अरूको धनसम्पत्तिको लालच गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउँछ।प्रस्थान २०:१७; रोमी ७:७; १३:९, १०.

  • थोरै पैसा हालेर जूवा खेले पनि त्यसले पैसाप्रतिको प्रेम बढाउँछ, जुन हानिकारक हुन्छ।१ तिमोथी ६:९, १०.

  • धेरैजसो जूवा खेल्नेहरू अन्धविश्वासी हुन्छन्‌ अनि भाग्यमा भरोसा गर्छन्‌। तर यसलाई परमेश्वरले मूर्तिपूजासरह ठान्नुहुन्छ। किनभने मूर्तिपूजा परमेश्वरलाई उपासना गर्ने तरिकासित मेल खाँदैन।यशैया ६५:११.

  • बाइबलले कडा परिश्रम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ। (उपदेशक २:२४; एफिसी ४:२८) त्यसैले काम नगरीकनै केही पाउन चाहनु गलत हो। कडा परिश्रम गर्नेहरूले “आफ्नै हातले कमाएको” खान्छन्‌।२ थिस्सलोनिकी ३:१०, १२.

  • जूवाले प्रतिस्पर्धाको भाव जगाउँछ। यस्तो भाव नराख्न बाइबलले सल्लाह दिन्छ।गलाती ५:२६.

^ अनु. 3 रोमी सिपाहीहरूले येशूको लुगामा ‘गोला हालेर’ जूवा खेलेका थिए। बाइबलमा जूवाबारे यही एक पटक मात्र उल्लेख गरिएको छ।मत्ती २७:३५; यूहन्ना १९:२३, २४.

अझ बढी सिक्नुहोस्

परमेश्वरबाट आएको सुसमाचार!

परमेश्वरका नियमले हामीलाई कसरी लाभ पुऱ्याउँछ?

हामीलाई किन डोऱ्याइ चाहिन्छ र कुन दुई वटा आज्ञा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्‌, येशूले बताउनुभयो।