अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

पाठ २: यहोवाले भनेको मान

हामीले जुनसुकै खेलौनासँग खेले पनि हुन्छ? यहोवाको साथी बन्न मनिषले के गर्छ, हेरौं।