अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

पाठ १८: यहोवाको घरको आदर गरौं

राज्यभवनमा किन यताउता दौडिनु हुँदैन?