सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

पाठ १५: मिटिङमा ध्यान दिएर सुन

मिटिङमा किन ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ?