अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

पाठ १: बुबाआमाले भनेको मान

हामीले किन बुबाआमाले भनेको मान्नुपर्छ? मनिषले यो महत्त्वपूर्ण पाठ कसरी सिक्यो, हेर्नुहोस्।