अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

पाठ १४: टिप्पणी तयार गर

मिटिङमा टिप्पणी दिनको लागि किन पहिले नै तयारी गर्नुपर्छ? अनि कसरी गर्नुपर्छ?