सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

गीत नम्बर १२०—सुनौं, मानौं र आशिष्‌ पाऔं

हामी गीत गाएर पनि यहोवाको साथी बन्न सक्छौं। यहोवाको कुरा मान्दा कस्तो आशिष्‌ पाउन सक्छौं भनेर थाह पाउन मनीष र मनीषासँगै गीत गाऔं।