सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

विशेष भिडियो

पाठ २२: एक पुरुष, एक स्त्री

यहोवाले किन पुरुष र स्त्री सृष्टि गर्नुभयो?