अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

विशेष भिडियो

पाठ २०: झूटो बोल्नु हुन्न

हामीले किन सधैं सत्य बोल्नुपर्छ?