सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

मेरो बाइबल पाठ

मेरो बाइबल पाठ

खेल्ने समय र ज्ञानी हुने समय

साना नानीबाबुलाई उपासना गर्ने ठाउँमा के गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनुहोस्।

सबै हेर्ने

थप सामग्री

परमेश्वरले सबै थोक बनाउनुभयो

समुद्र कसले बनाउनुभयो? पृथ्वी कसले बनाउनुभयो? सृष्टिबारे छोराछोरीलाई सिकाउनुहोस्।

नूहको जहाज

नूहको जहाजमा भएका जनावरहरूबारे छोराछोरीलाई सिकाउनुहोस्।