सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

छोराछोरी

बाइबल चित्रकथा

सबै हेर्ने

शमूएलले यहोवाको सेवा गर्ने छनौट गरे

उच्च पदमा भएका मानिसहरूले वासस्थानमा नराम्रो काम गरिरहेको कुरा शमूएलले देखे। यस्तो कुरा देखेको भए पनि शमूएलले किन यहोवाको सेवा गर्ने छनौट गरे?

यहोवाको साथी बनौं

सबै हेर्ने

एक पुरुष, एक स्त्री

विवाहसम्बन्धी परमेश्वरको स्तर के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण छ?

हाम्रा पत्रिकाहरूमा प्रस्तुत गरिएका विशेष सामग्रीहरू

थप हेर्ने