अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? (अध्ययन निर्देशिका)

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

परमेश्वर वास्तवमा कस्तो हुनुहुन्छ?—भाग २

यो अध्ययन निर्देशिका बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय १ मा आधारित छ।

परमेश्वरको व्यक्तिगत नाम थाह पाउनु र यसलाई प्रयोग गर्नु किन महत्त्वपूर्ण छ पत्ता लगाउनुहोस्।

सबै हेर्ने

थप सामग्री

बाइबल—परमेश्वरले दिनुभएको किताब (भाग २)

बाइबलको एउटा पक्षले बाइबल परमेश्वरले दिनुभएको किताब हो भन्ने कुरामा मानिसहरूलाई विश्वस्त बनाउँछ।

परमेश्वरले कुन उद्देश्यले पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो? (भाग २)

यदि परमेश्वर पृथ्वी सुन्दर बगैंचाजस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो भने अहिले किन त्यस्तो छैन?

बाइबल—परमेश्वरले दिनुभएको किताब (भाग १)

बाइबल मानिसहरूले लेखेका हुन्‌ भने यसलाई कसरी ‘परमेश्वरले दिनुभएको किताब’ भन्न सकिन्छ?