अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

किशोरकिशोरी

युवाहरू सोध्छन्‌

आमा वा बुबालाई गम्भीर रोग लाग्यो भने के गरूँ?

त्यस्तो परिस्थिति सामना गर्ने तपाईं मात्र हुनुहुन्न। अरू दुई जनालाई कुन कुराले मदत गऱ्यो, विचार गर्नुहोस्।

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? (अध्ययन निर्देशिका)

बाइबल—परमेश्वरले दिनुभएको किताब (भाग २)

बाइबलको एउटा पक्षले बाइबल परमेश्वरले दिनुभएको किताब हो भन्ने कुरामा मानिसहरूलाई विश्वस्त बनाउँछ।

तपाईंका साथीहरू के भन्छन्‌?

मोबाइल फोन