सीधै सामग्रीमा जाने

प्रार्थना

किन प्रार्थना गर्ने?

प्रार्थना गर्नै पर्छ र?

चमत्कारविना पनि भगवान्‌ले हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्छ।

किन प्रार्थना गर्ने? के ईश्‍वरले मेरो प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्छ?

ईश्‍वरले तपाईंको प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्‍न, त्यो कुरा धेरै हदसम्म तपाईं आफैमा भर पर्छ।

कसरी प्रार्थना गर्ने?

प्रार्थनाबारे बाइबल के भन्छ?

के हामीले स्वर्गदूत र सन्तहरूलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ?

के हामीले येशूलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ?

येशू आफैले यस प्रश्नको जवाफ दिनुभयो।