सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

पाठ ४: चोर्नु हुन्न

मनिषलाई चोरूँ-चोरूँ लाग्छ। तर सही निर्णय गर्न उसलाई केले मदत गर्छ?